Skip to content
MOMO Sushi - Minneapolis

Order online for takeout: Sashimi Regular (12 pcs) from MOMO Sushi - Minneapolis. Serving the best Sushi & Hibachi in Minneapolis, MN.