Skip to content
MOMO Sushi - Minneapolis

Order online for takeout: Salmon Avocado Roll from MOMO Sushi - Minneapolis. Serving the best Sushi & Hibachi in Minneapolis, MN.