Skip to content
MOMO Sushi - Minneapolis

Order online for takeout: S3. Asparagus Tempura from MOMO Sushi - Minneapolis. Serving the best Sushi & Hibachi in Minneapolis, MN.