Skip to content
MOMO Sushi - Minneapolis

Order online for takeout: Jumbo Shrimp (Amaebi) from MOMO Sushi - Minneapolis. Serving the best Sushi & Hibachi in Minneapolis, MN.