Skip to content
MOMO Sushi - Minneapolis

Order online for takeout: White Tuna (Escolar) from MOMO Sushi - Minneapolis. Serving the best Sushi & Hibachi in Minneapolis, MN.