Skip to content
MOMO Sushi - Minneapolis

Order sushi & sashimi entrees online from MOMO Sushi - Minneapolis for takeout. The best Sushi & Hibachi in Minneapolis, MN.